سبد خرید
جمع کل : 0 تومان

ثبت و انتخاب شیوه ارسال مشاهده سبد خرید

محدود قیمت

اعمال محدوده قیمت

برندها
 • پویان
 • زیمنس
 • بلدن
 • لگراند
 • خراسان
 • نگزنس
نوع محصول
 • کابل ترکیبی پویان
 • کابل ترکیبی زیمنس
 • کابل ترکیبی بلدن
 • کابل RG 59 خراسان
 • کابل RG 59 زیمنس
 • کابل RG 59 پویان
 • کابل شبکه لگراند
 • کابل شبکه بلدن
 • کابل شبکه نگزنس
 • کابل برق خراسان
 • کابل برق پویان
مغزی
 • 6 دهم
 • 7 دهم
شیلد
 • 64 رشته
 • 96 رشته
برق
 • 0.5
 • 0.75
متراژ کابل
 • 100 متر
 • 305 متر
 • 500 متر

کابل ترکیبی زیمنس برق 0.5-0.7-96رشته تیپ2

4,800 تومان

0

کابل ترکیبی زیمنس برق 0.5-0.7-96رشته تیپ1

5,000 تومان

0

کابل زیمنس RG59-7.96

3,900 تومان

0

کابل خراسان RG59-C60

ناموجود

0

کابل ترکیبی پویان 0.5

ناموجود

0

کابل پویان RG59-7.96

ناموجود

0

;